Yazar Detayları

ŞENEL, Ender, Türkiye

  • Cilt 8, Sayı 1 (2014) - Sporda Sosyal Alanlar
    BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME VE DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI İLE SINAV KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)
  • Cilt 8, Sayı 2 (2014) - Sporda Sosyal Alanlar
    ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKA SEVİYELERİ, ÖĞRETMEN YETKİNLİK İNANÇLARI VE GENEL ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477