Yazar Detayları

BELLİ, Emre

  • Cilt 3, Sayı 1 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
    GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF  HTML


ISSN: 1307-6477