Yazar Detayları

ŞİMŞEK, Deniz

  • Cilt 5, Sayı 2 (2011) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    PİLATES EGZERSİZLERİNİN POSTURAL STABİLİTE VE SPOR PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477