Yazar Detayları

ÇANKAYA, Cemali, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

  • Cilt 6, Sayı 3 (2012) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTELERİ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477