Yazar Detayları

ERDOGAN, Cagri, Türkiye

  • Cilt 6, Sayı 3 (2012) - Sporda Sosyal Alanlar
    REKREATİF TERCİHLER VE ÇALIŞMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477