Yazar Detayları

İNCE, Alpaslan

  • Cilt 2, Sayı 2 (2008) - Sporda Sosyal Alanlar
    SPOR YAPAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
    Özet  HTML  PDF


ISSN: 1307-6477