Yazar Detayları

AYKIN, Alparslan Gazi, Iğdır Üniversitesi, BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 11, Sayı 3 (2017) - Sporda Sosyal Alanlar
    FİZİKSEL AKTİVİTE VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA VE OSMANİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF (English)  PDF


ISSN: 1307-6477