Yazar Detayları

AYDIN, Ali Dursun

  • Cilt 1, Sayı 2 (2007) - Sporda Sosyal Alanlar
    TÜRK SPOR POLİTİKALARINDA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (GSGM ÖRNEĞİ)
    Özet  HTML  PDF


ISSN: 1307-6477