Yazar Detayları

ÖZKAN, Ali, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

  • Cilt 10, Sayı 2 (2016) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    PROFESYONEL BASKETBOL OYUNCULARINDA ANAEROBiK PERFORMANS İLE KAS KUVVETİ, HAMSTRING/ QUADRICEPS ORANI, ÇEVİKLİK, SPRINT YETENEĞİ VE DİKEY SIÇRAMA ARASINDAKI İLİŞKİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477