Yazar Detayları

CANPOLAT, A. Meliha

  • Cilt 5, Sayı 2 (2011) - Sporda Sosyal Alanlar
    BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477