Yazar Detayları

ADİLOĞULLARI, İlhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği BölümüISSN: 1307-6477