Yazar Detayları

ÇOBAN, Ülkü

  • Cilt 5, Sayı 2 (2011) - Sporda Sosyal Alanlar
    NEGATİF DUYGUSALLIĞIN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FAAL FUTBOL HAKEMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477