Yazar Detayları

BAVLI, Özhan

  • Cilt 2, Sayı 3 (2008) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    ADOLESAN DÖNEM BASKETBOLCULARDA MEVKİLERE GÖRE YAPISAL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
    Özet  HTML  PDF
  • Cilt 3, Sayı 3 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
    BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORA BAŞLAMA, BÖLÜMÜ SEÇME NEDENLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477