9-10 YAŞ GRUBU TENIS OYUNCULARINDA MOTOR PERFORMANS TESTLERDE YAŞ VE CINSIYET FARKLILIKLARININ VE YÜZDELİK VERİLERİN BELİRLENMESİ

Tolga AKŞİT, Gülbin RUDARLI NALÇAKAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki yarışmacı 9-10 yaş tenis oyuncularının bazı motor performans test sonuçlarının yaşa ve cinsiyete göre farklarını ortaya çıkarmak ve test sonuçlarından normatif veriler elde etmektir. Toplam 2461 yarışmacı tenis oyuncusuna (9 yaş grubunda 925 erkek, 647 kız; 10 yaş grubunda 495 erkek, 394 kız) 5 farklı motor performans testi -5 – 10 m sprint testi, tenis topu fırlatma testi, durarak uzun atlama testi ve modifiye tenis çeviklik testi- uygulandı. Test sonuçları ortalama ve standart sapma olarak ifade edildi ve yaş ve cinsiyete göre normatif tablolar oluşturuldu. Ayrıca grupların ortalamalar arası farkları Bağımsız gruplarda T testi ve ortalamaların yüzde değişimleri arasındaki farklar Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi.
10 yaşındaki tenisçiler 9 yaşındakilerden ve her yaş için erkek tenisçiler kız tenisçilerden anlamlı olarak daha iyi performans gösterdiler. Test sonuçlarında yaş ve cinsiyet farkları bulunmasına karşılık, bu fark yaş faktöründe daha büyüktü. En küçük fark, cinsiyetler arasında 5 m sprint testinde ve yaşlar arasında 10 m sprint testinde bulundu. Motor performans testleri arasında yaş ve cinsiyette gözlenen belirgin farkların, biyolojik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Elde edilen test sonuçları ve oluşturulan normatif veriler, oyuncuların ve antrenörlerin saha içi çevikliği ve sürati daha da artırmalarına ve saptanan zayıf yönleri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Anahtar kelimeler: Yaş ve cinsiyet farklılıkları, tenis, motor performans, yüzdelik veri

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Akşit T., & Özkol M.Z., “Elit tenisçilerde anaerobik güç ve kapasite performansının saha ve laboratuvar koşullarında incelenmesi”. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi. 12(2). pp. 1-6, 2006. [in Turkish]

Akşit T., & Özkol M.Z., “8-10 yaş teniz oyuncularının saha testleri ike maç performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi”. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi. 13(1-2). pp. 27-31, 2007. [in Turkish]

Birrer R., Levine R., Gallippi L., & Tischler H., “The correlation of performance variables in preadolescent tennis players”. Journal of Sports Medicine. 26. pp.137–139, 1986.

Díaz J.J., Rojas W.S., & Morera M., “Age and gender differences in fundamental motor skills”. Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud (Journal of Exercise and Health Sciences). 13(2). 2015.

Drabik J., Children & Sports Training, Stadion Publishing Company, pp.14, USA,1996

Fernandez-Fernandez J., Sanz-Rivas D., & Mendez-Villanueva A., “A review of the activity profile and physiological demands of tennis match play”. Strength & Conditioning Journal. 31. pp.15–26, 2009.

Fernandez-Fernandez J., Ulbricht A., & Ferrauti A., “Fitness testing of tennis players: how valuable is it?”. British Journal of Sports Medicine. 48. Suppl 1. pp. i22-31, 2014.

Girard O., & Millet G.P., “Physical determinants of tennis performance in competitive teenage players”. Strength & Conditioning Journal. 23(6). pp.1867-1872, 2009.

Gokmen H., “Age and sex differences in the motor performance of 6 through 11 year old children”. Education Sciences. 26(120). pp. 14-20, 2001.

Kovacs M.S., “Applied physiology of tennis performance”. British Journal of Sports Medicine. 40(5). pp.381-386, 2006.

Leone M., Comtois A.S., Tremblay F., & Léger L., “Specificity of running speed and agility in competitive junior tennis players”. Journal of Medicine and Science in Tennis. 11. pp.10 -11, 2006.

Morris A.M., Williams J.M., Atwater A.E., & Wilmore J.H., “Age and sex differences in motor performance of 3 through 6 year old children”. Research Quarterly for Exercise and Sport. 53(3). pp. 214-221, 1982.

Muratlı. S., Children and Sports, Bagırgan Publishing, Ankara, 1997. [In Turkish].

Pekel H.A., Balcı, Ş.S., Arslan Ö., Bağcı E., Aydos L., Tamer K., Pepe H., & Kalemoğlu Y., “Atletizm yapan çocukların performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarının ve bazı antropometrik özelliklerinin değerlendirilmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15(1). pp. 427–438, 2007. [in Turkish]

Raudsepp L., & Pääsuke M., “Gender Differences in Fundamental Movement Patterns, Motor Performances, and Strength Measurements of Prepubertal Children”. Pediatric Exercise Science. 7(3). pp. 294-304, 1995.

Reid. M., Quinn. A., Crespo. M., ITF Strength and Conditioning for tennis, ITF Ltd., pp.45, London, 2003.

Roetert E.P., Garrett G.E., Brown S.W., & Camaione D.N., “Performance profiles of nationally ranked junior tennis players”. Journal of Applied Sport Science Research. 6. pp. 225–231, 1992.

Roetert E.P., Piorkowski P.A., Woods R.B., & Brown S.W., “Establishing percentiles for junior tennis players based on physical fitness testing results”. Clinics in Sports Medicine. 14(1). pp. 1-21, 1995.

Sevim. Y., Antrenman Bilgisi, Tutibay Ltd.Şti, s. 172-217, Ankara, 1997. [in Turkish]

Thomas J.R., & French K.E., “Gender differences across age in motor performance: A meta-analysis”. Psychological Bulletin. 98. pp. 260-282, 1985.

Toole T., & Kretzschmar J.C., “Gender Differences in Motor Performance in Early Childhood and Later Adulthood”. Women in Sport and Physical Activity Journal. 2(1). pp. 41-71, 1993.

Toriola A.L., & Igbokwe N.U., “Age and sex differences in motor performance of pre‐school Nigerian children”. Journal of Sports Sciences. 4(3). pp. 219-227, 1986.

Ulbricht A., Fernandez-Fernandez J., & Ferrauti A., “The German Physical Condition Tennis Testing Program: Measurements and Implications for Training”. Journal of Medicine and Science in Tennis. 20(1). Pp. 6-16, 2015.

Ulbricht A., Fernandez-Fernandez J., Mendez-Villanueva A., & Ferrauti A., “The relative age effect and physical fitness characteristics in German male tennis players”. Journal of Sports Science and Medicine. 14(3). pp. 634-642, 2015.

Van Den Berg L., Coetzee B., & Pienaar E., “The influence of biological maturation on physical and motor performance talent identification determinants of U-14 provincial girl tennis players”. Journal of Human Movement Studies. 50. pp. 273-290, 2006.

Yoshizawa. S., Aerobic capacity in young children. Kyorin-Shoin, s. 30-31, Tokyo, 2002. [In Japanese] in Ikeda T., & Aoyagi O., “Relationships between gender difference in motor performance and age, movement skills and physical fitness among 3- to 6-year-old Japanese children based on effect size calculated by meta-analysis”. Journal of School Health. 5. pp. 9-23, 2009.


Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör