GENÇ BASKETBOLCULARIN LİNE DRİLL TEST PERFORMANSLARI İLE AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Veli Volkan GÜRSES, Mustafa Şakir AKGÜL, Neşe ŞAHİN, Gülfem ERSÖZ

Özet


Basketbolda, müsabaka başarısı hem aerobik hem de anaerobik enerji sistemlere bağlıdır. Line Drill Testi (LD) gibi spora özel test yöntemleri, antrenörlere ve oyunculara antrenman takibi ve performans geliştirmek için kapsamlı bir avantaj sağlar. Bu çalışmanın amacı genç erkek basketbolcularda maksimal aerobik güç (maksVO2) düzeyi, anaerobik güç ve kapasite ile LD test performansı arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Çalışmaya 15 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Maksimal oksijen tüketimi (maksVO2), zirve güç (PP), ortalama güç (MP), yorgunluk indeksi (PD) ile LD test performans testi zamanları (T1, T2, T3 ve FILD) arasındaki ilişkileri incelemek için Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Tüm veriler anlamlılık p <0.05 düzeyinde işlenmiştir. LD test T1, T2, T3 sırasıyla 29.53 ± 0.99s, 31.20 ± 1.55s ve 32.19 ± 1.62s idi. PP ve LD test performansları arasında p <0.05 olan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır, maksVO2 ve LD T1, T2, T3 arasında güçlü negatif anlamlı ilişkiler bulunmuştur (sırasıyla P = -0.651, P = -0.704, P = 0.729, p <0.05), MP ve LD T2, T3 (sırasıyla P = -0.668, P = -0.726, p <0.05), PD ile LD T3 ve FILD arasında (P = 0.521, P = 0.557, p <0.05 ) orta dereceli pozitif anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuçlar, LD testinin genç erkek basketbol oyuncularının anaerobik kapasitelerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir bir saha protokolü olduğu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, Line Drill Testi, Anaerobik Güç, Anaerobik Kapasite.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Aziz, A. R., Tan, F. H., & Teh, K. C. A pilot study comparing two field tests with the treadmill run test in soccer players. J Sports Sci Med, 4(2), 105-112. 2005.

Abdelkrim, N. B., Castagna, C., El Fazaa, S., & El Ati, J. The effect of players' standard and tactical strategy on game demands in men's basketball. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(10), 2652-2662, 2010.

Abdelkrim, N. B., El Fazaa, S., & El Ati, J. Time–motion analysis and physiological data of elite under-19-year-old basketball players during competition. British journal of sports medicine, 41(2), 69-75, 2007.

Apostolidis, N., Nassis, G. P., Bolatoglou, T., & Geladas, N. D. Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 44(2), 157, 2004.

Bishop, D. C., & Wright, C. A time-motion analysis of professional basketball to determine the relationship between three activity profiles: high, medium and low intensity and the length of the time spent on court.International Journal of Performance Analysis in Sport, 6(1), 130-139, 2006.

Carvalho, H. M., e Silva, M. J. C., Figueiredo, A. J., GonÇalves, C. E., Castagna, C., Philippaerts, R. M., & Malina, R. M. Cross-validation and reliability of the Line-Drill Test of anaerobic performance in basketball players 14–16 years. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(4), 1113-1119, 2011.

Castagna, C., Impellizzeri, F. M., Rampinini, E., D’Ottavio, S., & Manzi, V. The Yo–Yo intermittent recovery test in basketball players. Journal of Science and Medicine in Sport, 11(2), 202-208, 2008.

Castagna, C., Chaouachi, A., Rampinini, E., Chamari, K., & Impellizzeri, F. Aerobic and explosive power performance of elite Italian regional-level basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(7), 1982-1987, 2009.

Dawes, J. J., & Spiteri, T. Relationship between pre-season testing performance and playing time among NCAA DII basketball players. Sports and Exercise Medicine, 2(2), 2016.

Dawson, B., Ackland, T., Roberts, C., & Lawrence, S. Repeated effort testing: The phosphate recovery test revisited. Sports Coach 14(2): 12-17, 1991.

Fatouros, I. G., et al. "Validity and reliability of the single-trial line drill test of anaerobic power in basketball players." Journal of sports medicine and physical fitness 51.1: 33., 2011.

Hoffman, J. R., Epstein, S., Einbinder, M., & Weinstein, Y. The Influence of Aerobic Capacity on Anaerobic Performance and Recovery Indices in Basketball Players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 13(4), 407-411, ,1999.

Hoffman, J. R., Epstein, S., Einbinder, M., & Weinstein, Y. A Comparison Between the Wingate Anaerobic Power Test to Both Vertical Jump and Line Drill Tests in Basketball Players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 14(3), 261-264, 2000.

Hoffman, J. R., & Kaminsky, M.. Use of Performance Testing for Monitoring Overtraining in Elite Youth Basketball Players. Strength & Conditioning Journal, 22(6), 54, 2000.

Hoffman, J. R., & Kang, J. I. E. (2002). Evaluation of a new anaerobic power testing system. The Journal of Strength & Conditioning Research, 16(1), 142-148.

Impellizzeri, F. M., Rampinini, E., Castagna, C., Bishop, D., Bravo, D. F., Tibaudi, A., & Wisloff, U. Validity of a repeated-sprint test for football. International journal of sports medicine, 29(11), 899-905, 2008.

Jakovljevic, Sasa, et al. "Biological Maturity Status and Motor Performance in Fourteen-Year-old Basketball Players." Int. j. morphol 34.2 (2016): 637-643.

McInnes, S. E., Carlson, J. S., Jones, C. J., & McKenna, M. J. The physiological load imposed on basketball players during competition. Journal of sports sciences, 13(5), 387-397, 1995.

Montgomery, P. G., Pyne, D. B., Hopkins, W. G., & Minahan, C. L. Seasonal progression and variability of repeat-effort line-drill performance in elite junior basketball players. Journal of sports sciences, 26(5), 543-550, 2008.

Scanlan, A., Dascombe, B., & Reaburn, P. A comparison of the activity demands of elite and sub-elite Australian men's basketball competition. Journal of Sports Sciences, 29(11), 1153-1160, (2011).