DÜZ ALANDA YAPILAN ANTRENMAN İLE FARTLEK ANTRENMANIN MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM KAPASİTESİNE ETKİSİ

Kürşat HAZAR, Serkan HAZAR, Uğur ÖZTÜRK

Özet


Sürekli koşular antrenmanı ile değişmeli koşular içeren fartlek antrenman yönteminin MaxVO2 üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmaya 14-15 yaş arası 10 sedanter erkek gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcılar iki guruba ayrılarak fartlek ve sürekli koşu antrenman grupları oluşturulmuştur. Guruplara yüklenme yoğunluğu ve şiddetinin kademeli olarak arttırıldığı koşu antrenmanları yaptırıldı. Antrenmanlar 1 ay süre ile haftada 3 gün, günde 45–60 dakika uygulanmıştır. Antrenman programlarından önce ve sonra 12 dakika koş-yürü testi uygulanarak maksimal oksijen tüketim kapasiteleri tespit edildi.
Elde edilen verilerin istatistik değerlendirmesinde, aynı gurubun antrenman öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırılmasında Wilcoxson signed rank testi kullanıldı. Guruplar arasındaki farklara ise Mann-whitney U test ile bakıldı.
Yapılan çalışmada sürekli koşular gurubunun MaxVO2 değerlerinin karşılaştırmasında son testte artış olmasına karşın bu artışın istatistiksel açıdan almalı olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan fartlek antrenman gurubunun son testinde görülen artışın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir.
Sonuç olarak yapılan çalışmada her iki antrenman programının da maksimal oksijen tüketim kapasitesini arttırdığı ancak fartlek koşu antrenmanı yapan guruptaki artışın daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Aslan, A., Açıkada, C., Güvenç, A., Gören, H., Hazır, T., & Özkara, A. (2012). Metabolic demands of match performance in young soccer players. Journal of Sports Science and Medicine, 11(1), 170-179.

Alpay, B., Altuğ, K., & Hazar, S. (2007). İlköğretim okul takımlarında yer alan 11-13 yaş grubu öğrencilerin bazı solunum ve dolaşım parametrelerinin spor yapmayan öğrencilerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(17), 22-29. [In Turkish]

Álvarez-Herms, J., Julià-Sánchez, S., Hamlin, M. J., Corbi, F., Pagès, T., & Viscor, G. (2015). Popularity of hypoxic training methods for endurance-based professional and amateur athletes. Physiology & behavior, 143, 35-38.

Bartlett, J. D., Joo, C. H., Jeong, T. S., Louhelainen, J., Cochran, A. J., Gibala, M. J., ... & Morton, J. P. (2012). Matched work high-intensity interval and continuous running induce similar increases in PGC-1α mRNA, AMPK, p38, and p53 phosphorylation in human skeletal muscle. Journal of applied physiology, 112(7), 1135-1143.

Begum, A., & Hussain, I. (2013). Effect of fartlek training on selected physical and physiological varialbles of inter district women athletes. International journal of creative research thoughts, 1(3).

Bompa, T. O. (2003). Dönemleme–Antrenman Kuramı ve Yöntemi.(2. Baskı). Çev. İ. Keskin ve Ark. Ankara: Bağırgan Yayımevi. [In Turkish]

Borg, G. A. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Med sci sports exerc, 14(5), 377-381.

Buchner, D. M., Cress, M. E., de Lateur, B. J., Esselman, P. C., Margherita, A. J., Price, R., & Wagner, E. H. (1997). The effect of strength and endurance training on gait, balance, fall risk, and health services use in community-living older adults. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 52(4), M218-M224.

Burgomaster KA, Howarth KR, Phillips SM, Rakobowchuk M, Macdonald MJ, McGee SL & Gibala MJ (2008). Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. J Physiol 586, 151–160.

Eleckuvan, M. R. (2014). Effectiveness of fartlek training on maximum oxygen consumption and resting pulse rate. International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 3(1), 85-88.

Fahmi, B. S., Omar, A. H., & Hamid, D. T. A. (2014). The Effects Of Fartlek Training In Improving Cardiorespiratory Fitness Among Elderly. MoHE 2014.

Gibala MJ & McGee SL (2008). Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: a little pain for a lot of gain? Exerc Sport Sci Rev 36, 58–63.

Günay, M., Tamer, K., & Cicioğlu, İ. (2010). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Gazi Kitabevi. [In Turkish]

Hood MS, Little JP, Tarnopolsky MA, Myslik F & Gibala MJ (2011). Low-volume interval training improves muscle oxidative capacity in sedentary adults. Med Sci Sports Exerc 43, 1849–1856.

Hottenrott, K., Ludyga, S., & Schulze, S. (2012). Effects of high intensity training and continuous endurance training on aerobic capacity and body composition in recreationally active runners. Journal of Sports Science and Medicine, 11, 483-488.

Kubukeli, Z. N., Noakes, T. D., & Dennis, S. C. (2002). Training techniques to improve endurance exercise performances. Sports Medicine, 32(8), 489-509.

Kurz, M. J., Berg, K., Latin, R., & Degraw, W. (2000). The Relationship of Training Methods in NCAA Division I Cross-Country Runners and 10,000-Meter Performance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 14(2), 196-201.

Laursen, P. B., & Jenkins, D. G. (2002). The scientific basis for high-intensity interval training. Sports Medicine, 32(1), 53-73.

Laursen, P. B., Shing, C. M., Peake, J. M., Coombes, J. S., & Jenkins, D. G. (2005). Influence of high-intensity interval training on adaptations in well-trained cyclists. The Journal of Strength & Conditioning Research, 19(3), 527-533.

Leger, L., Aerobic performance, In: Docherty D, editor., Measurement in pediatric exercise science, Champaign, IL: Human Kinetics Pub., 183-223, 1996.

Patlar, S. (1999). Futbolcularda sürekli koşular ile oyun formunun dayanıklılık ve solunum parametrelerine etkisi (Doctoral Thesis), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. [In Turkish]

Polat M, Hazar S, Keskin A (2016). The Effects of Extra Ventilation after Exercise on Recovery Process. Studies on Ethno-Medicine, 10 (2), 119-124

Revan, S., et al. "Sürekli ve internal koşu antrenmanlarının vücut kompozisyonu ve aerobik kapasite üzerine etkileri." SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (2008): 193 [In Turkish]

Sankar, M., & Suthakar, S. (2016). Journal of Recent Research and Applied Studies. Vol 2, No 3. 37-38

Sevim, Y. (1992). Antrenman Bilgisi Ders Notları. Gazi Büro Kitabevi, Ankara. [In Turkish]

Viru, A., & Viru, M. (2000). Nature of training effects. Exercise and sport science, 67-95.