10-12 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE DİNAMİK GERME EGZERSİZLERİNİN ESNEKLİK GELİŞİMİ VE YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİ

Şirin KELEŞ, Selma KARACAN

Özet


Araştırmanın amacı, 10-12 yaş grubu erkek yüzücülerde 8 haftalık dinamik germe egzersizlerinin esneklik gelişimi ve yüzme performansına etkilerini belirlemektir. Araştırma Konya ilinde çeşitli kulüplerde düzenli olarak yüzme antrenmanları yapan toplam 30 gönüllü erkek sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.Araştırmaya katılan sporcular rastgele deney grubu (DG) (n=15, yaş=10,93±0,80 yıl, boy=150,94±0,06 cm, vücut ağırlığı=43,07±3,13 kg)ve kontrol grubu (KG) (n=15, yaş=11,00±0,85yıl, boy=151,7±0,05 cm, vücut ağırlığı=47,80±3,61 kg) olarak ikiye ayrıldı. DG grubuna, 8 hafta süresince haftada 5 gün yüzme antrenmanlarına ek olarak dinamik germe egzersiz programı, KG’ye ise sadece yüzme antrenmanları uygulandı. Elde edilen bulguların analizinde PariedSamplest-Testi ve IndependentSamplet-Testi yapıldı.Araştırmanın sonunda DG’nin otur-uzan, kol esnekliği, köprü, kalça fleksiyon ve ekstansiyon, diz fleksiyon, omuz fleksiyon, gövde fleksiyon esnekliği ve 25-50-200 m serbest teknik yüzme performanslarında anlamlı düzeyde farkın olduğu belirlendi (p˂0,05). KG’de ise hiçbir esneklik parametresinde anlamlı değişiklik tespit edilmedi(p˃0,05). Gruplar arası karşılaştırmalarda deney grubunun, kontrol grubuna göre gövde geriye ekstansiyon değerleri anlamlı derecede yüksek, 25 m yüzme ve 50-100-150-200 m geçiş dereceleri ise anlamlı düzeyde düşük bulundu (p˂0,05).
Sonuç olarak, yüzme antrenmanlarının öncesinde yapılan dinamik germe egzersizlerinin, büyüme ve gelişme çağında olan sporcuların esneklik ve performans gelişimlerine katkı sağladığı söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: çocuk, dinamik germe, esneklik, yüzme

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Alpar.R.,Yüzme ve Sutopu Antrenmanlarının Temelleri, GSGM Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Yayınları, s.123- 244, Ankara, 1994

Bieze A.,Gnacinski M., Rouse A., Sunderberg S., ̏ Effects of a Chronic PNF Stretching Program on SpeedandExplosiveness in Division 3 CollegiateAthlete ̋ J UndergraduateKinesiology Res.2.pp.1-9,2006.

Bilge.M.,Stretching İlkeleri, Nobel Yayıncılık, s.5-21,144-305, Ankara, 2013

Çoknaz.H., Sporda Temel Alıştırma Uygulamaları, Bağırgan Yayınevi, s.7, Ankara, 2004

Çolak M., Çetin E., ̏ Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri ̋ FÜ Sağ Tıp Derg.24.pp.1-8,2010.

Dawson B.,Vladich T., Blanksby B.A., ̏ 8–12 YearsOldJuniorSwimmers on FlexibilityandSwimPerformance ̋J StrengthCond Res.3.pp.13-18,2002.

Döver E., Kürkçü R., Yeniçeri M., Can S., ̏ 18-25 Yaş Grubu Bayanlarda Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Esnekliklerine Etkisi ̋ Atatürk Üniversitesi BESBD.7.s.1,2005.

Göksu Ö., Yüksek S., ̏10-12 Yaş Bayan Yüzücülere Uygulanan Sekiz Haftalık Dinamik Germe Egzersizlerinin Esneklik Gelişimi Üzerine Etkisi ̋ İÜ Spor Bilimleri Dergisi.11.s.62-67,2003.

Guyton.A.C.,Hall.J.E.,Tıbbi Fizyoloji, 12. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, s.172-256, İstanbul, 2013

Günay E.,Düzenli Yapılan Yüzme Antrenmanlarının Çocukların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.2007

Hagerman P.S.,Flexibilityforswimming. NSCA Performance Training.1.pp.12-16,2002.

Hubley.C.L,TestingFlexibility, Human Kinestics, p.309-359, 1991

Jagomagi G, Jürimae T., ̏TheInfluence of AnthropometricalandFlexibilityParameters on TheResults of BreaststrokeSwimming ̋ PubMed - indexedformedline, 63.pp.213-219,2005.

Kaya F.,Yüktaşır B., Biçer B., Yalçın H.B., ̏ Esneklik, Sürat ve Çabukluk İlişkisi ̋ Spor ve Tıp Derg.12. s.1,2004.

Karabina.F.,Pirselimoğlu.E.T., Antrenman Bilgisi, 3. Baskı, MEB Yayınları, s.41-165, Ankara, 2012

Koyuncuoğlu K., Şentürk U., Abanoz H., Taşkiran K.,̏ Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge ve Koordinasyon Üzerine Etkisi ̋ 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, s.340-341, Konya, 7-9 Kasım 2014

Mackenzie.B., 101 Performance Evaluation Test,Electric Word Plc. p.96-117, London, 2005

MEGEP (Milli Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi)., Denizcilik, Su Üzerinde Yüzmek, MEB Yayınları, s.18-34, Ankara, 2008

Müftüoğlu N.E., Serbest Cimnastik ve Pilates Mat Egzersizlerinin 11-12 Yaş Çocuklarında Omuz ve Kalça Esnekliğine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2015

Robinson L.,McKillop-Smith S., Ross N.L., Pertwee R.G., Hampson R.E., Platt B., Riedel G., ̏ Effects of 6 months of swimmingtrainingandflexibility ̋ Psychopharmacology.12.pp.245-251,2007.

Otman.S.,Demirel.H., Sade.A., Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri, 3. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yayınları, s.9-44, Ankara, 2003

Saygın Ö., Polat Y., Karacabey K., ̏ Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi ̋ Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19.s.205-212,2005.

Şekir U., Arabacı R., Akova B., ̏ AcuteEffects of DynamicStretching on PeakandEnd-RangeFunctionalHamstring/QuadricepsStrengthRatios ̋ Türkiye Klinikleri J Med Sci.30.p.164-73,2010.

Toubekis A.G.,Smilios I., Bogdanis G.C., Mavridis G., Tokmakidis S.P.., ̏ Effect of 3 MonthsIntervalSwimming Training Program on Sprint SwimmingPerformance ̋ ApplPhysiolNutr Metab.31.pp.709-716,2006.

Unick J.,Kieffer H.S., Cheesman W., Freeney A., ̏TheAcuteEffects of StaticandBallisticStretching on VerticalJumpPerformance in TrainedWomen ̋ J StrengthCondRes, 19.pp.206-212,2005.

Watson.A.W.S.,PhysicalFitnessandAthleticPerformance, 2. edition, Routledge, p.9-18, Newyork, 1995.

Yapıcı A., Cengiz C., ̏ 50 m Yüzme Performansının Alt EkstremiteWingate Anaerobik Güç ve Kapasite Testi İle İlişkisi ̋ IntJSCS.3.s.44-54,2015.


Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör