ELİT ORTA MESAFE (800-1500 m) KOŞUCULARINDA AYAK TABANI BASINÇ DAĞILIMLARININ ARAŞTIRILMASI

Ahmet UZUN, Latif AYDOS, Metin KAYA, Mehmet Fatih YÜKSEL, Hacı Ahmet PEKEL

Özet


Bu araştırmanın amacı elit erkek orta mesafe (800-1500 m) koşucular ile sağlıklı bireylerin ayak tabanını oluşturan bölgelere ait zirve basınç, ortalama maksimal basınç ve basınç zaman integrali pedobarografik parametrelerinin karşılaştırması yapılarak, atletizm sporunda orta mesafe koşucularının uzun süreli antrenmanlarının ayak tabanı basınç dağılımlarına etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya ayak şikayeti olmayan ve Türkiye Atletizm Milli Takımında yarışmalara katılan elit seviyede 18 erkek orta mesafe koşucusu (yaş ortalaması; 20,25±3,6) ile kontrol grubu olarak 25 erkek gönüllü (yaş ortalaması;26.10±2.40) katılmıştır. Çalışmaya alınan gönüllülerin ayak taban basınç ölçümleri, EMED-SF (Novel H, Münih, Almanya) plantar basınç analiz sistemi (pedobarografik analiz) kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Elit orta mesafe koşucuları ile kontrol grubuna ait sağ ve sol ayak 11 temas alanı ölçümleri sonucunda, zirve basınç, ortalama maksimal basınç ve basınç–zaman entegrali değerleri arasındaki karşılaştırmalarda sağ ve sol ayak 2. Metatars başlarına ait ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak (P<0.01-0.05) anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak yapılan antrenmanların elit orta mesafe koşucularının ayak tabanını oluşturan bölgelere ait zirve basınç, ortalama maksimal basınç ve basınç zaman integrali parametrelerinde değişikliklere neden olduğu tespit edilmiştir. Uzun yıllar boyunca yapılan antrenmanlar sonucu görülen karakteristik koşu biçimlerinin ayak tabanı basınç dağılımlarını etkilediği ve orta mesafe koşu ayakkabılarının üretiminde görülen ergonomik tasarımın bu branşa özgü biçimde gerçekleştirildiği ancak özellikle orta mesafeciler için ayakkabı üretiminde, sıçrama ayağı (genellikle sol) ve savurma ayağı (genellikle sağ) parmaklarının basınç dağılımlarındaki farklılıkların dikkate alınması gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Orta mesafe koşucuları, ayak tabanı, basınç, metatars

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Aydos, L., "Effect of wrestling on the foot sole of elite wrestlers". International Journal of the Physical Sciences. 6(13): p. 3143-3154,2011.

Aydos, L., "Effect of volleyball on the sole of professional female players". International Journal of Academic Research. 5(1): p. 210-217, 2013.

Bennett, P. and Duplock, L. "Pressure distribution beneath the human foot". Journal of the American Podiatric Medical Association. 83(12): p. 674-678,1993.

Birtane, M., and Tuna, H. "The evaluation of plantar pressure distribution in obese and non-obese adults". Clinical Biomechanics. 19(10): p. 1055-1059,2004.

Demir, M., Atletizm Koşular, Atlamalar, Atmalar. Nobel Yayınevi, s.58, Ankara, 2008. [In Turkish]

Kanatli, U., Yetkin, H., and Bolukbasi, S. "Evaluation of the transverse metatarsal arch of the foot with gait analysis". Archives of orthopaedic and trauma surgery. 123(4): p. 148-150,2003.

Kanatli, U., Yetkin, H., Simşek, A., Öztürk, A., Esen, E., and Beşli, K. "Pressure distribution patterns under the metatarsal heads in healthy individuals". Acta Orthop Traumatol Turc. 42(1): p. 26-30,2008.

Kanatlı, U., Yetkin, H., Songür, M., Öztürk, A., and Bolukbası, S. "Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamaları". Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi. 5(1-2): p. 53-59,2006. [In Turkish]

Kanatli, U., Yetkin, H., and Yalcin, N. "The relationship between accessory navicular and medial longitudinal arch: evaluation with a plantar pressure distribution measurement system". Foot & ankle international. 24(6): p. 486-489,2003.

Kaya, M., A. Uzun, L. Aydos, U. Kanatlı, and E. Esen, "Investigation of the Effect of Skate-Use on the Sole Contact Areas and Maximal Forces of Ice Hockey Players". Journal of Sport and Exercise 14(3): p. 29-35,2012.

Lord, S., McLean, D., and Stathers, G. "Physiological factors associated with injurious falls in older people living in the community". Gerontology. 38(6): p. 338-346,1992.

Luger, E., Nissan, M., Karpf, A., Steinberg, E., and Dekel, S. "Patterns of weight distribution under the metatarsal heads". Journal of Bone & Joint Surgery, British Volume. 81(2): p. 199-202,1999.

Morag, E., and Cavanagh, P. "Structural and functional predictors of regional peak pressures under the foot during walking". Journal of biomechanics. 32(4): p. 359-370,1999.

Patil, S., Thatte, M., and Chaskar, U. "Development of planter foot pressure distribution system using flexi force sensors". Sensors & Transducers. 108(9): p. 73, 2009.

Reilly, T., N. Secher, P. Snell, C. Williams, and C. Williams, Physiology of sports. Routledge. 90. 2005.

Sorock, G., and Labiner, D. "Peripheral neuromuscular dysfunction and falls in an elderly cohort". American journal of epidemiology. 136(5): p. 584-591,1992.

Uzun, A., "Investigate of the effect of basketball on the sole of professional basketball players". Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 4(4): p. 2611-2620, 2012.

Uzun, A., Aydos, L., Kaya, M., Kanatlı, U., and Esen, E. "Buz hokeycilerde uzun süre paten kullaniminin ayak tabani basinç dağilimlarina etkisinin araştirilmasi". Spormetre, X (4): p. 117-124,2012. [In Turkish]

Uzun, A., Aydos, L., Kaya, M., Kanatlı, U., and Esen, E. "Distribution of sole pressure in female football players". Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences. 7(3): p. 230-241,2013.

Uzun, A., M. Kaya, L. Aydos, U. Kanatlı, and E. Esen, "Investigation of the Effect of Skate-Use on the Sole Contact Areas and Maximal Forces of Ice Hockey Players". Turkish Journal of Sport and Exercise. 14(3): p. 29-35,2014.

Willems, T., De Ridder, R., and Roosen, P. "The effect of a long-distance run on plantar pressure distribution during running". Gait & posture. 35(3): p. 405-409,2012.

Yapıcı, K., and Ersoy, A. "Modern Olimpiyat Oyunlarında Atletizm Rekorlarını Hazırlayan Faktörler". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8: p. 373-390,2003. [In Turkish]