BASKETBOL VE HENTBOL TAKIM OYUNCULARININ AEROBİK, ANAEROBİK GÜÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜRHAN SUNA, MALİK BEYLEROĞLU, Kürşat HAZAR

Özet


Bu çalışmanın amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi erkek basketbol ve hentbol takım oyuncularının aerobik ve anaerobik güç özelliklerinde farklılığın olup olmadığını karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi basketbol (n=12) ve hentbol (n=12) olmak üzere toplam 24 sporcu katıldı. Araştırmaya katılan sporcuların tüm ölçümleri Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonunda ve performans test laboratuvarında yapıldı. Sporculardan 20 m Mekik Koşusu Testi ve Wingate Anaerobik Güç Testi ölçümleri alındı. Elde edilen veriler SPSS 18.0 istatistik programında “İndependent Samples t-Testi” kullanılarak karşılaştırıldı. Basketbolcu ve hentbolcuların boy, vücut ağırlıkları, 20 m mekik koşusu testi, wingate anaerobik güç testi mutlak ve relatif değerlerinin karşılaştırılması sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu (p<0.05). Sonuç olarak, basketbol ve hentbol oyuncuları, aerobik ve anaerobik güç parametre sonuçları açısından değerlendirildiğinde iki branş arasında farklılıklar tespit edildi. Bunun sebebi olarak, oyun süresindeki farklılıklar, farklı antrenman yöntemleri ve branşın gereksinimi olan fiziksel farklılıklardan kaynakladığını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, Hentbol, Aerobik, Anaerobik

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Akgün N., “Egzersiz Fizyolojisi. 2 Baskı”, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1994. [In Turkish]

Alemdaroğlu U., “Aerobik Kapasitenin Belirlenmesinde Kullanılan Saha ve Laboratuar Testlerinin Karşılaştırılması” Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenman ve Hareket Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s: 57, Denizli, 2008. [In Turkish]

Arabacı R., Erol S.,Gültekin O., “Süper Ligde Oynayan Erkek Hentbolcularının Fiziksel Performanslarının İncelenmesi”. e-Journal of New World Sciences Academy. Volume: 2, Number: 4, 2007. [In Turkish]

Bencke J., Damsgaard R., Saekmose A., Jorgenson P., Jorgenson K., Klauen K. " Anaerobic Power and Muscle Strength Characteristics of 11 Years Old Elite and Non-Elite Boys and Girls From Gymnastics, Team Handball, Tennis and Swimming" Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 12: 171-178, 2002.

Boraczysnki T., Urniaz J., "Changes in Aerobic and Aerobic Power Indices in Elite Handball Players Following a 4-Week General Fitness Mesocycle" Journal of Human Kinetics, 19:131-140, 2008.

Büyükyazı G., Sevim Y., “Farklı Aerobik Antrenman Programlarının 15-16 Yaş Grubu Erkek Basketbolcuların Aerobik ve Anaerobik Güçleri Üzerine Etkileri” Ege Üniversitesi Spor Hekimliği Dergisi, 1, 19-28, 2000. [In Turkish]

Can İ., “16 – 18 Yaş Grubu Basketbol, Futbol ve Hentbolcuların Aerobik Güç Performanslarının Karşılaştırılması: Deneysel Araştırma” Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s: 3, Trabzon, 2009. [In Turkish]

Cicioğlu İ., “Pliometrik Antrenmanın 14-15 Yaş Grubu Basketbolcuların Dikey Sıçraması İle Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Paremetrelere Üzerine Etkisi” Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, s. 48-55, Ankara, 1995. [In Turkish]

Erdağlı AC., “Lise Düzeyinde Basketbol, Voleybol Ve Hentbol Takımlarındaki Sporcuların Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması” Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 41, İzmir, 2003. [In Turkish]

Gürses VV., “Basketbolcularda Maksimal Oksijen Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan Koşu Bandı Testi ile Yo-Yo ve Mekik Testlerinde Elde Edilen Cevapların Karşılaştırılması” Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. s:1. Ankara, 2011. [In Turkish]

Kılınç F., Özen G., “Elit Serbest ve Grekoromen Güreşçilerin Anaerobik Güç Değerlerinin ve Kalp Atım Sayılarının Karşılaştırması” İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2),21-34, 2015. [In Turkish]

Koç H., Büyükipekci S., “Basketbol ve Voleybol Branşlarındaki Erkek Sporcuların Bazı Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması” Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1):16-22, 2010. [In Turkish]

Koşar ŞN., İşler AK., “Üniversite Öğrencilerinin Wingate Anaerobik Performans Profili ve Cinsiyet Farklılıkları” Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. Of Sport Sciences. 15 (1), 25-38, 2004. [In Turkish]

Leger LA., Mercier D., Gadoury C. Lambert J., "The Multistage 20 Meter Shuttle Run Test for Aerobic Fitness" Journal of Sports Sciences, 6:2, 93 – 101, 1998.

Lemmick MP., Verheijen AK., Wisscher C., "The Discriminative Power of The Interval Shuttle Run Test and The Maximal Multistage Shuttle Run Test for Playing Level of Soccer" Journal of Sports Medicine And Physical Fitness, 44 p: 233–239, 2004.

Mülazımoğlu O., “Genç Basketbolcularda Yorgunluğun Şut Tekniğine Etkisi” Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 14 (1): 37-41, 2012. [In Turkish]

Orhan S., Pulur A., Erol AE., “İp ve Ağırlıklı İp Çalışmalarının Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi” Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 22 (4): 205 – 210, 2008. [In Turkish]

Özkan A., “Anaerobik Performans ve İzokinetik Kuvvet Değerlendirilmesinde Bacak Hacmi ve Kütlesinin Rolü” Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. s: 2. Ankara, 2011. [In Turkish]

Pamuk Ö., Kaplan T., Taşkın H., Erkmen N., “Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere Göre İncelenmesi” SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. VI (3) 141-144, 2008. [In Turkish]

Savucu Y., Erdemir İ., Akan İ., Canikli A., “Elit Bayan Basketbol ve Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması” SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. IV (3) 111-116, 2006. [In Turkish]

Suna G., “Tenisçilerde Aerobik, Anaerobik Kombine Teknik Antrenmanların Performansa Etkilerinin Araştırılması” Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. s:45, Isparta, 2013. [In Turkish]