ANTRENMANLI SPORCULARDA BİR TEKRARLI MAKSİMAL KUVVET VE BAZI PERFORMANS PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

İbrahim CAN, Harun DURAN, Yeşim SONGÜN

Özet


Bu çalışmanın amacı, antrenmanlı sporcularda bir tekrarlı maksimal kuvvet ve bazı performans parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda; futbol, voleybol, bilek güreşi ve kickboks spor branşlarında mücadele eden 34 amatör sporcu (yaş: 22,0 ± 3,03 yıl; boy: 179,2 ± 0,06 cm; kilo: 75,2 ± 8,9 kg; antrenman yılı: 9,0 ± 2,82 yıl) çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Deneklere tekrarlı sprint testi, çeviklik testi, durarak uzun atlama testi, dikey sıçrama testi ve bir tekrarlı maksimal (1TM) kuvvet testi uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik ve tam squat (SQ) hareketindeki 1TM kuvvet ile bazı performans parametreleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi için Pearson korelasyon analiz yöntemi kullanıldı. Analiz sonuçlarına göre; araştırma grubunun tam SQ hareketindeki 1TM kuvvet değeri ile çeviklik (r = - ,207) ve durarak uzun atlama (r = ,157) performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı elde edilmiştir (p > 0,05). Buna karşılık tam SQ hareketindeki 1TM kuvvet değeri ve dikey sıçrama performansı (r = ,415) arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir (p < 0,05). Buna göre 1TM kuvvet değeri arttıkça, sporcuların dikey sıçrama testindeki sıçrama mesafeleri de artmaktadır. Ayrıca tam SQ hareketindeki 1TM değeri ile tekrarlı sprint testindeki toplam test zamanı (r = ,038) ve yorgunluk indeksi (r = ,142) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı elde edilmiştir (p > 0,05).

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör