Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı/Şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
YAYIN KURALLARI


1. Dergide beden eğitimi ve spor bilimleri alanında yapılmış özgün araştırmalar ve davetli derlemeler yayınlanır.
2. Dergide yayınlanacak çalışmalar; tüm araştırmacılar için çalışmanın tümü Türkçe veya İngilizce olarak yazılır.
4. Başvurulan Çalışma ile ilgili iThenticate Turnitin gibi intihal programlarından alınmış ve yazarlar tarafından imzalanmış intihal raporu ek dosya olarak yüklenmelidir.
5. Dergiye gelen çalışmanın basımı öncesinde hakem görüşleri alınır. çalışmaların dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından kabul edilmesi ve Editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görmesi gerekir.
6. Tarama ve betimsel çalışmalarda uygulanan anket, test vb. yöntemlerin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılmamış olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.
7. Dergide yayınlanacak çalışmaların daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış, yayın hakkının verilmemiş ya da aynı anda birden çok dergiye yayınlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlar aittir.
8. Çalışma, Microsoft Word programında, Arial yazı karakterinde yazılarak, derginin resmi web sayfasından editöre gönderilecektir. Editör kurulunun onayından geçen makale yine elektronik yolla hakemlere iletilecek, hakemlerin ve bölüm editörünün kararı doğrultusunda yayınlanacaktır.
9. Çalışmanın ÖZ/ABSTRACT başlığı tamamen büyük, bold ve 14 punto yazılmalıdır. Öz (Abstract) metni 8 punto ve 1 aralık yazılmalıdır.
10. Çalışma, Türkçe ise, başlıktan sonra gelen yazar isim/isimlerinden sonra Türkçe, öz, anahtar kelimeler daha sonra sırasıyla çalışmanın adının İngilizce başlığı, İngilizce Öz/Abstract ve “Key Words” yazılmalıdır. Öz/Abstract 200 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler/Key Words en fazla 7 kelime ve çalışma başlığında yer almayan kelimelerden kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler/Key Words başlığı 8 punto, bold yazılmalıdır. Metin, 12 punto ve 1 aralık yazılmalıdır.
11. Tablo, grafikler ve istatistik raporlama APA stile göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karekteri 10 punto yazılmalıdır.
12. Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, başlığa yıldız koyularak ilk sayfanın altına dip not olarak verilmelidir.
13. metinde yazar isimleri ve kurumlarına ilişkin bilgi verilmemelidir. Yazar sıralaması ve kurumları başvuru esnasında ilgili adımda yapılmalıdır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Çalışmada başlıca yazar belirtilmelidir.
14. Çalışma:GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, TEŞEKKÜR ( gerekirse ), KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm başlığı bold, büyük harf ve 12 punto, Kaynaklar metni 9 punto yazılmalıdır.
15. Çalışma, A4 normunda 170x260 mm’lik alanı kapsayacak şekilde, şekil ve tablolar dahil 12 sayfayı geçmemelidir.
16. Şekil, grafik, fotoğraf vb. “Şekil” sayısal değerler ise “Tablo” olarak belirtilmelidir. Şekil adları ilgili grafiğin altına, tablo adları ise ilgili sayısal değerin üzerine yazılmalıdır.
17. Kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra takip edilerek yapılmalı, KAYNAKLAR bölümünde gösterilirken de bu numara sırasına göre verilmelidir. Fakat çalışmada yararlanılan kaynaklara ilişkin atıfı eğer metin içerisinde ayrıca belirtmek gerekirse “ yazar ve yıl” yöntemlerine göre yapılmalıdır. Örnek: (Young,2002)ye göre (1) Üç yada daha fazla yazarın kaynağı ifade edilmek istenirse ve ark. kısaltması kullanılmalı, KAYNAKLAR bölümünde tüm yazarlar belirtilmelidir.
18. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır.
19. Kaynaklar;
Dergiden alınmış ise:
Young K., “ Standard Deviations:An Uptade on North American Sports Crowd Disorder ” Sociology of Sport Journal.19.pp.237-275,2002.
Kitaptan alınmış ise:
Türker.H., Sportif Yeteneğin Belirlenmesi, Akyele Yayınları, s.55, İstanbul, 2001
Anonim ise:
Anonim, Sporcu İstatistikleri ,T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No:180, Ankara, 2000
İnternet ortamında alınmış ise:
http://www.newscientist.com/ns/980228/features.html (tarih) şeklinde verilmelidir.
çalışmanın ingilizce versiyonuna kullanılan kaynak ingilzice dışında bir dilde ise hangi dil olduğu köşeli parantez içerisinde [In Turkish] belirtilmelidir.
İngilizce versiyonunda Türkçe kaynakların eğer varsa İngilizce künyeleri yazılmalı. İngilizce başlığı ve özeti olan makale ise İngilizce künyesi yazılarak sonuna köşeli parantez içerisinde [In English Abstract] ifadesi yazılmalıdır.
20. Yayımına karar verilen çalışmalarda ekleme ya da çıkarma yapılamaz.
21. Yayın süreci tamamlanan çalışmalar geliş tarihi esas alınarak yayınlanır. Ancak, güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi tamamen editörlerin yetkisindedir, itiraz ve gerekçe sorulamaz.
22. Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Yazarlar ilk yayın hakkı dergide olacak biçimde çalışmalarının telif hakkını elllerinde bulundurabilirler

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


ISSN: 1307-6477