İstatistikler

Yıl

<< 2017 >>

Yayınlanmış sayılar: 2
Yayınlanmış öğerler: 14
Toplam başvuru sayısı: 53
Dğerlendirmeden geçmiş: 18
  Kabul (%): 11 (61%)
  Red (%): 7 (39%)
  Değerlendime süresi (Gün): 57
  Yayına kadar geçen süre (Gün): 148
Kayıtlı üyeler: 1283 (yeni 150)
Kayıtlı okuyucular 1183 (yeni 144)


ISSN: 1307-6477