İstatistikler

Yıl

<< 2017 >>

Yayınlanmış sayılar: 1
Yayınlanmış öğerler: 7
Toplam başvuru sayısı: 44
Dğerlendirmeden geçmiş: 14
  Kabul (%): 8 (57%)
  Red (%): 6 (43%)
  Değerlendime süresi (Gün): 55
  Yayına kadar geçen süre (Gün): 69
Kayıtlı üyeler: 1266 (yeni 133)
Kayıtlı okuyucular 1168 (yeni 129)


ISSN: 1307-6477