İstatistikler

Yıl

<< 2018 >>

Yayınlanmış sayılar: 1
Yayınlanmış öğerler: 3
Toplam başvuru sayısı: 23
Dğerlendirmeden geçmiş: 2
  Kabul (%): 0 (0%)
  Red (%): 2 (100%)
  Değerlendime süresi (Gün): 46
  Yayına kadar geçen süre (Gün): 0
Kayıtlı üyeler: 1436 (yeni 132)
Kayıtlı okuyucular 1328 (yeni 126)


ISSN: 1307-6477