İstatistikler

Yıl

<< 2018 >>

Yayınlanmış sayılar: 1
Yayınlanmış öğerler: 3
Toplam başvuru sayısı: 33
Dğerlendirmeden geçmiş: 3
  Kabul (%): 2 (67%)
  Red (%): 1 (33%)
  Değerlendime süresi (Gün): 70
  Yayına kadar geçen süre (Gün): 0
Kayıtlı üyeler: 1488 (yeni 184)
Kayıtlı okuyucular 1378 (yeni 176)


ISSN: 1307-6477