Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dergisi beden eğitimi ve spor alanında yapılan özgün makale ve davetli derlemelerin yayınlandığı Uluslararası hakemli bir dergidir. Açık erişim politikasını benimsemiş olan dergimizde yayın ücreti talep edilmemektedir. Dergimizde görev alan tüm editör ve hakemlerin katkısı gönüllülük esasına dayalıdır.

 

Bölüm Politikaları

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Editörler
  • Serkan HAZAR
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sporda Sosyal Alanlar

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Davetli Yazı

Editör kurulunun derleme yapılmasını isteyebileceği güncel yazıların yayınlandığı bir bölğmdür

Editörler
  • Serkan HAZAR
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Düzeltmeler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sayı Hakkında

Editörler
  • Serkan HAZAR
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler değerlendirilmek için editör onayından sonra ilgili bölüm editörüne yönlendirilir. bölüm editörü en az iki hakeme gönderir. hakemlerden gelen değerlendirme sonucunda bölüm editörü değerlendirmesini yaparak makaleyi editöre yönlendirir. editör görüşler doğrultusunda makaleyi değerlendirir.

 

Yayın Sıklığı

Makaleler kendi içindekiler tablosu olan bir sayıda toplanarak toplu olarak yayınlanır. dergi yılda 3 sayı olarak; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin evrensel değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.

 

DERGİ YÖNETİMİ

SAHİBİ: Ömer Halisdemir Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu adına Doç.Dr. Serkan İBİŞ
BAŞ EDİTÖR: Prof.Dr. Serkan HAZAR

EDİTÖR KURULU
Prof. Dr. Thomas MARTİNEK (Hareket ve Antrenman Bilimleri)
Doç.Dr. Rüçhan İRİ (Hareket ve Antrenman Bilimleri)
Prof.Dr. Baki YILMAZ (Sporda Sasyal Alanlar)
Prof.Dr. Hüseyin ÜNLÜ (Sporda Sosyal Alanlar)
Assoc. Prof. Jerono Fhylis ROTICH
Doç.Dr. Zafer ÇİMEN (Sporda Sasyal Alanlar)
Doç.Dr. Fikret SOYER (Sporda Sasyal Alanlar)
Doç.Dr. Serkan İBİŞ (Hareket ve Antrenman Bilimleri)
Doç.Dr. Tarık SEVİNDİ (Hareket ve Antrenman Bilimleri)

Doç.Dr. Levent İLHAN (Sporda Sosyal Alanlar)
Dr. Öğr. Üyesi. Gürkan YILMAZ (Hareket ve Antrenman Bilimleri)
Doç.Dr.Berkan ALPAY (Hareket ve Antrenman Bilimleri)
Doç.Dr. Ünal KARLI (Sporda Sosyal Alanlar)
Doç.Dr. Ercan POLAT (Sporda sosyal alanlar)
Dr. Öğr. Üyesi. Metin POLAT (Hareket ve Antrenman Bilimleri)
Dr. Öğr. Üyesi. Ümran AKDAĞCIK (Sporda sosyal alanlar)
Dr. Öğr. Üyesi. Zekihan HAZAR (Sporda Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi)
Dr. Öğr. Üyesi. Meryem ALTUN (Sporda Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi)
Dr. Öğr. Üyesi Zait Burak AKTUĞ (Hareket ve Antrenman Bilimleri)
Dizgi ve Tasarım: Dr. Ahmet KESKİN

 

YAYIN DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Kemal TAMER Gazi Ünv.
Prof. Dr. Gülgün ERSOY Hacettepe Ünv.
Prof. Dr. Mehmet Günay Gazi Ünv.
Prof. Dr. Özbay GÜVEN Gazi Ünv.
Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK Gazi Ünv.
Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN Gazi Ünv.
Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOĞLU Ondokuzmayıs Ünv.
Prof. Dr. Serap İNAL İstanbul Ünv.
Prof. Dr. Sedat MURATLI Akdeniz Ünv.
Prof. Dr. Fehmi TUNCEL Ankara Ünv.
Prof. Dr. Ömer ŞENEL Gazi Ünv.
Prof. Dr. M.Akif ZİYAGİL Amasya Ünv.
Prof. Dr. Seydi KARAKUŞ Dumlupınar Ünv.
Prof.Dr. Rana VAROL Ege Ünv.
Prof. Dr. Emre EROL Gazi Ünv.
Prof. Dr. Emin KURU Gazi Ünv.
Prof. Dr. Settar KOÇAK ODTÜ
Prof. Dr Thomas MARTİNEK University of North Carolina at Greensboro USA
Prof. Daniela Dasheva National Sports Academy, Sofia
Prof. Cecilia Gevat, Ovidius University of Constanţa, Romania
Prof PhD Ene Voiculescu Carmen Ovidius University of Constanta, Romania
Prof.Dr. Monica Delia Bica, University of Constantin Brancusi Romania
Doç.Dr. Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU (Gazi Üniv.)
Prof.Dr. Hayri ERTAN Anadolu Ünv.
Prof.Dr.. Gül ÖZKAYA Akdeniz Ünv.
Prof. Dr. Vedat Çınar Adıyaman Ünv.
Doç. Dr. Sema ALAY Gazi Ünv
Assoc prof. Velizar Mihajlov National Sports Academy Sofia
Doç.Dr. Ahmet YATKIN Fırat Ünv.
Doç.Dr. Zeynep FİLİZ Osman Gazi Ünv.
Doç. Dr. Muhsin HAZAR Gazi Ünv.
Assoc prof. Joaquim Luís Coimbra. University of Porto
Doç.Dr. Semiyha Dolaşır Tuncel Ankara Ünv.
Doç. Dr. Metin YAMAN Gazi Ünv.
Doç.Dr. Selma KARACAN Selçuk Ünv.
Doç.Dr. Çetin YAMAN Sakarya Ünv.
Doç.Dr Ertuğgul GELEN Sakarya Ünv
Yrd. Doç. Dr. Ulviye bilgin Gazi Ü.
Doç.Dr. Mehmet BAYANSALDUZ. GSGM
Doç.Dr. Murat AKYÜZ. Atatürk Ünv.
Doç.Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN Selçuk. Ünv.
Doç. Dr. İbrahim CİCİOĞLU Gazi Ü.
Doç.Dr. Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU Gazi Ünv.
Doç.Dr. Burçin ÖLÇÜCÜ GOP Ünv.
Doç.Dr. Feride Zişan KAZAK ÇETİNKALP Ege Ünv
Doç.Dr. Alpaslan Yılmaz Erciyes Ünv.
Doç. Dr. Yusuf CAN Erciyes Ünv.
Doç. Dr. Hakan SUNAY Ankara Ünv.
Doç. Dr. Hamdi PEPE Selçuk Ünv.
Doç. Dr. Hayri DEMİR Selçuk Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN Selçuk Ünv.
Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU Gazi Ünv.
Doç. Dr. Malik BEYLEROĞLU Sakarya Ünv.
Doç. Dr. Mustafa KARAHAN Aksaray Ünv.
Doç. Dr. Kadir PEPE Süleyman Demirel Ünv.
Doç. Dr. Selami YÜKSEK Kafkas Ünv.
Asist. Prof. PhD. Georgian BADEA-MISS Constantin Brancusi Univ. of Targu-Jiu Romania
Doç.Dr. Ebru ÇETİN Gazi Ünv.
Doç.Dr. Nazmi SARITAŞ Erciyes Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Hacelet MOLLAOĞLU Muğla Ünv.
Doç. Dr. Sümmani EKİCİ Muğla Ünv.
Doç. Dr. Erman ÖNCÜ Karadeniz Teknik Ünv.
Doç. Dr. Mustafa Y. ŞAHİN Gazi Ünv.
Doç. Dr. Emine Dolu ÇAĞLAR Kırıkkale Ünv.
Doç.Dr. Ziya BAHADIR Erciyes Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Dursun KATKAT Atatürk Ünv.
Yrd.Doç.Dr. Ercan POLAT Ömer Halisdemir Ünv.
Yrd. Doç.Dr. Mergül ÇOLAK Erzincan Ünv.
Yrd. Doç.Dr. Ali Dursun AYDIN Kafkas Ünv.
Yrd. Doç.Dr Murat ÖZMADEN Balıkesir Ünv.
Yrd. Doç.Dr. Serdar CEYHUN Karabük Ünv
Yrd. Doç.Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ
Doç.Dr. Yavuz Selim AĞAOĞLU Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç.Dr. Mehmet YALÇIN TAŞMEKTEPLİGİL Ondokuzmayıs Ünv.
Doç.Dr. Levent İLHAN Ahi Evran Ünv.
Doç.Dr. Yağmur AKKOYUNLU Dumlupınar Ünv.
Doç.Dr. Özcan SAYGIN Muğla Üniversitesi BESYO
Doç. Dr. Hayri DEMİR Selçuk Ünv
Doç.Dr. Oğuzhan YONCALIK Kırıkkale Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Erkan Faruk ŞİRİN Selçuk Ünv
Doç.Dr. Ümid KARLI Bolu A.İ.B. Ünv
Doç. Dr. Erbil HARBİLİ Selçuk Ünv
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN Aksaray Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Tennur YERLİSU Akdeniz Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Halil SAROL Kırıkkale Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Evren TERCAN Akdeniz Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Emin SUEL Aksaray Ünv.
Yrd. Doç.Dr. Serdar ORHAN Fırat Üniversitesi BESYO
Yrd. Doç.Dr. M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU Fırat Üniversitesi BESYO
Yrd. Doç. Dr. Ümit YETİŞ Pamukkale Üniversitesi BESYO
Doç.Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU Musta Kemal Üniversitesi BESYO
Doç.Dr. Hakkı ULUCAN Erciyes Üniversitesi BESYO
Yrd. Doç.Dr. Bülent GÜRBÜZ Kırıkkale Üniversitesi SBF.
Doç.Dr. Hüseyin ÜNLÜ Aksaray Ünv.
Yrd.Doç.Dr. Leyla SARAÇ Mersin Ünv.
Yrd.Doç.Dr. Murat Alper Başaran Ömer Halisdemir Ünv.
Doç.Dr. Alpay GÜVENÇ Akdeniz Ünv.
Yrd.Doç.Dr. Fatma İLKER KERKEZ İnönü Ünv.
Yrd.Doç.Dr. Selcen Korkmaz Erciyes Ünv.
Yrd.Doç.Dr. Metin POLAT Nigde Ünv.
Yrd.Doç.Dr. Hüdaverdi MAMAK Nigde Ünv.
Doç.Dr. Fatma ARSLAN (Aksaray Ünv)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş- Aksaray Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Yaprak Kalemoğlu- Aksaray Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Bengü Güven Karahan- Başkent Unv.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirel- Dumlupına Unv.
Yrd. Doç. Dr. Duygu Harmandar Demirel- Dumlupına Unv.
Yrd.Doç.Dr. Şebnem Şarvan Cengiz Harran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Elif Karagün, Kocaeli Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Murat ERDOĞDU Yıldırım Beyazıt Unv.
Yrd.Doç.Dr. Sedef KURT Niğde Ömer Halisdemir Ünv.
Yrd.Doç.Dr. İbrahim CAN Gümüşhane Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Gökhan ARASTAMAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Amin AZIMKHANİ Imam reza International University IRAN
Dr. Ahmet KESKİN
Dr. Rajagopal I AVT Government High School, İndia
Dr. Turhan TOROS GSGM
Dr. Özkan IŞIK Afyon Kocatepe Ünv.
Dr. Hüseyin GÜMÜŞ Afyon Kocatepe Ünv
Dr. Melike Taşbilek YONCALIK Kırıkkale Ünv.
Dr. Ali Gürel GÖKSEL Muğla Sıtkı Koçman Ünv.ISSN: 1307-6477