Nigde Universitesi Online Dergi Sistemi


Nigde Universitesi Online Dergi Sistemi

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, beden eğitimi ve spor alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı, uluslararası hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Hareket ve antrenman bilimleri, sporda sosyal alanlar ve sporcu sağlığı olmak üzere üç bölümden oluşan dergi 4 ayda 1, yılda 3 sayı çıkarılmaktadır.

Academic Journals Database

arastirmax

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nce, 2012 yılından itibaren bilimsellik ön planda tutularak yayınlanmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan dergiye, tüm mühendislik disiplinleriyle ilgili özgün araştırma ürünü makaleler ve kapsamlı derleme türü yayınlar iletilebilir. Dergiye gönderilen yayınlar, Türkiye'nin çeşitli üniversite ve kurumlarında görev yapan konularında uzman hakemler tarafından incelenerek, basılabilir bulunduğu takdirde dergide yayınlanmak üzere kabul edilmektedir.

Yayınlarda Türkçe veya İngilizce tercih sebebidir.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt