Nigde Universitesi Online Dergi Sistemi


Nigde Universitesi Online Dergi Sistemi

BESYO Proje Dersleri Sunum Programı

Bu alanda Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde yürütülen proje derslerinin sunumu yer almaktadır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, beden eğitimi ve spor alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı, uluslararası hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Hareket ve antrenman bilimleri, sporda sosyal alanlar ve sporcu sağlığı olmak üzere üç bölümden oluşan dergi 4 ayda 1, yılda 3 sayı çıkarılmaktadır.

Academic Journals Database

arastirmax

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Mühendislik Bilimleri Dergisi mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere önemli bilgiler sunmaktadır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt